Moje "ĎAKUJEM" patrí všetkým,

ktorí mi v službe organistu pomáhajú, ale najmä:


Ing. Marianna Hricová - ekonóm Centra pre deti a rodiny Kremnica

► Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová ► riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici

► Mgr. Mariana Novotná -  bývalá riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnica

► farnosti Kremnica

►Thomas Maerkl - organista, čembalista, Nemecko Bayern