Moje "ĎAKUJEM" patrí všetkým,

ktorí mi v službe organistu pomáhajú, ale najmä:


Ing. Marianna Hricová - ekonóm Centra pre deti a rodiny Kremnica

► Mgr. Marianna Novotná - riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici


► farnosti Žiar nad Hronom

► farnosti Kremnica

►Thomas Maerkl - organista, čembalista, Nemecko Bayern