Biografia

Pochádzam z východoslovenskej dediny Zemplínske Hámre okres Snina. Svoje základné hudobné vzdelanie som získal vo svojom rodisku u súkromných učiteľov. Ako 15 ročný som aktívne vykonával službu organistu vo filiálnom Kostole sv. Jozefa robotníka v Zemplínskych Hámroch a príležitostne vo farskom Kostole Božského srdca v Belej nad Cirochou. Vo svojich 20 rokoch som sa presťahoval do Kremnice. Tam som sa popri zamestnaní aktívne zapájal do služby organistu v Kostoloch sv. Františka Assiského  a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Túto službu som vykonával od roku 1997 do roku 2006. Počas týchto rokov som absolvoval štúdium u prof. Ladislava Kissa v Prievidzi hra na organ. V tomto období som sa 4 krát zúčastnil kurzu pre organistov organizované Katolíckou univerzitou katedrou hudobného umenia v Ružomberku v oboroch: organová literatúra, dirigovanie, gregoriánsky chorál a liturgické spevy, liturgická hudba. Zároveň v týchto rokoch som absolvoval 4 ročné štúdium pre dospelých – sólový spev, hlasové zaradenie tenor. V roku 2007 som sa kvôli hlavnému zamestnaniu presťahoval do Viedne. Vo Viedni som popri zamestnaní taktiež vykonával službu organistu v nemeckom jazyku. Absolvoval som aj súkromné hodiny vo Viedenskom konzervatóriu v obore organová hudba, dobová hudba a hra na čembalo. V roku 2011 som prišiel naspäť na Slovensko a v novom zamestnaní Múzeum minci a medaily som v priestoroch Kostola sv. Kataríny v Kremnici realizoval prezentácie Kremnického hradného organu. Túto činnosť som vykonával do roku 2015. Paralelne som počas tohto obdobie navštevoval súkromné hodiny v Universität Mozarteu v Rakúsku - Salzburg, odbore organová hudba. Svoje vedomosti som si dopĺňal aj na súkromných hodinách u p. Thomasa Maerkla v Nemecku časť Bayern vo farnostiach Oberweosse, Traunstein, Rosenheim.

V súčasnosti pôsobím ako organista v Žiari nad Hronom v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Taktiež moja činnosť je aj v v dekanáte Žiar nad Hronom na katolíckych svätých omšiach, sobášnych obradoch, pohrebných sv. omšiach a pohrebných obradoch. Aktívne spolupracujem s Národnou Bankou Slovenska - Múzeum Mincí a Medailí v edukačnej činnosti a to vo Výchovných koncertoch realizované v Kostole sv. Kataríny v Kremnici. Vďaka ústretovosti a pozitívnej spolupráci s vedením NBS-MMM realizujem aj prezentácie nástroja v priestoroch Kostola sv. Kataríny. Ide o interpretáciu krátkych skladieb kedy je možné počuť nástroj v rôznej intenzite a v rôznej farbe zvuku. Som členom chrámového zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica-Trubín, kde pôsobím ako korepetítor a taktiež spev hlasové zaradenie tenor.

► 1990 - 1997 ► organista v kostole: - sv. Jozefa robotníka - Zemplínske Hámre

► 1997 - 2011 ► organista v kostole: - sv. Františka Assiského - Kremnica; - sv. Alžbety Uhorskej - Kremnica

► 2011 - doteraz ► organista v kostole: Sedembolestnej Panny Márie  - Žiar nad Hronom /utorok, streda, piatok/; -sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica - Sobášne obrady a pohrebné obrady vo farnostiach a filiálnych kostoloch: - Žiar nad Hronom, - Kremnica, - Horná Ves pri Kremnici, - Dolná Ves pri Kremnici, - Bartošová Lehôtka, -Jatrabá, Stará Kremnička, - Lovčica-Trubín, -Lutila, - Ladomerská Vieska, - Šášovské Podhradie, - Slaská, - Kosorín, - Janová Lehota, - Zvolen - zámok a okolie; korepetítor speváckeho Zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica - Trubín; člen speváckeho Zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica - Trubín.


Získané hudobné vedomosti

  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením prof. L. Kissa /4 roky/

  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením p. A. Karpišovej /4 roky/

  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo v Mozarteu Salzburg AT /2 roky/

  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo formou súkromných hodín v Bavorsku – Traunstein DE pod vedením prof. Thomasa Maerkla /4 roky/

  • absolvent sólového spevu, hlasové zaradenie tenor

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2003

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2005

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2006

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2007

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2009

Dirigentská palička 2019